Σύστημα ανάφλεξης

  • πολλαπλασιαστές
  • μπουζοκαλώδια
  • μπουζί
  • ράουλα
  • καπάκι τρισιμπιτέρ

BERU, NGK, CENTURY, BRECAV, MECRA, BOSCH.

whitelab.gr